logo tourism

  • афіша Кочубеївскі  скарби.11JPG
  • шар гора
  • Афіша 111
  • Афіша-2222
  • 64761719 2234107123476657 5485113484024741888 n

Пояснююча до статистичного звіту про діяльність бібліотек Полтавської області у 2014 році

. Опубліковано у Форми звітності

На кінець звітного року кількість бібліотек різних систем і відомств становила 801 заклад. Загальний книжковий фонд складає 11286,0 тис. примірників документів. Протягом 2014 року послугами книгозбірень скористалось понад 573,2 тис. користувачів, яким було видано 13 619,8 тис. прим. творів друку.
На 1.01.2015 р. мережа бібліотек Міністерства культури України налічує 792 установи, з них 3 обласні книгозбірні, 25 центральних районних та 3 центральні міські бібліотеки. Загальне число бібліотек-філій становить 718, в т.ч. 43 міських філій та 673 сільських. Мережа дитячих бібліотек нараховує 25 центральних районних та 18 міських закладів.

У порівнянні з 2013 р. мережа бібліотечних закладів не змінилась.
Завдання та основні напрямки діяльності бібліотек Полтавської області на 2014 рік були визначені відповідно до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», загальнодержавних бібліотечних програм та інших урядових документів.
Протягом минулого року бібліотеки області обслужили 673,7 тис. користувачів (на 8,8 тис. чол. менше проти попереднього року), в т.ч. сільськими бібліотеками 306,4 тис. користувачів ( на 4,9 тис. чол. менше проти минулого року). За єдиною реєстраційною картотекою в районах і містах області кількість користувачів дитячого віку становить 24,7%, юнацького віку -14,9%, старші 22 років – 60,4%. Їм видано 13549,3 тис. примірників документів, що на 321,7 тис. прим. менше, ніж у минулому році.
Головним завданням бібліотеки будь – якого рівня є задоволення різноманітних інформаційних потреб мешканців своєї території. Як найбільш наближена до місцевої громади, обізнана з реаліями її життя бібліотека покликана створювати культурне, освітнє та інтелектуальне середовище
у своєму соціумі.
Основним фактором, що впливає на забезпечення інформаційних потреб користувачів, є якість бібліотечних фондів.
Відповідна увага протягом року приділялась питанням формування сучасних документальних ресурсів бібліотек, укомплектування їх інформацією на різного виду носіях.
Загальний книжковий фонд бібліотек області на 1.01.2015 року складає 11179,3 тис. примірників видань. Продовжує зберігатися тенденція до зменшення бібліотечних фондів. У 2014 році фонд бібліотек області зменшився на 213,6 тис. примірників. Вибуття кількості примірників із фондів бібліотек за останні роки перевищує кількість надходжень. У 2014 році з фондів бібліотек області вибуло 350,7 тис. прим., ( в т. ч. по районах і містах області 325,6 тис. прим.), а надійшло 137,2 тис. прим. (в т. ч. по районах і містах області 116,0 тис. прим.).
Загальний обсяг фонду щорічно зменшується у зв'язку з низьким рівнем бюджетного фінансування, значним подорожчанням літератури та періодичних видань, вилученням із фондів бібліотек застарілої та зношеної літератури.
Сьогодні надзвичайно гостро постала проблема оновлення бібліотечних фондів бібліотек, оскільки цей процес проходить дуже повільно. У бібліотеках не вистачає навчальної та наукової літератури з економіки, бізнесу, історії, соціальної філософії. Потребують оновлення енциклопедії, тлумачні словники, довідкові видання. У фондах сільських бібліотек багато застарілої галузевої літератури.
Але, все таки протягом року певна увага питанням формування сучасних бібліотечних ресурсів приділялась .
Поповнення фондів бібліотек області новими документами відбувалось за рахунок Державної програми «Українська книга». Протягом 2014 року за цією програмою бібліотеки отримали 3128 примірників (103 назви) документів на суму 215 040 гривень. Допомогу в поповненні бібліотечних фондів надавали Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України, благодійний фонд «Фундація КультАура», Державне підприємство «Видавництво Верховної Ради України», Національна академія аграрних наук України, програма «Бібліоміст», Полтавське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта», НРП – центр по дослідженню історії Полтавщини Полтавської обласної ради, Полтавська обласна філармонія, Центр психологічної допомоги «Сонце, що сходить», Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури облдержадміністрації, обласні бібліотеки, Державний архів Полтавської області, дарунків. Завдяки їм книгозбірні області отримали 7034 примірників документів (649 назв) на суму 336 тис. 173 грн.
Джерелами поповнення фондів є також дарунки місцевих авторів, приватних підприємців, користувачів тощо та за рахунок перерозподілу бібліотечних фондів.
Через відсутність фінансів для бібліотек постійно передплачується скорочений репертуар і кількість періодичних видань, особливо в сільських бібліотеках. В минулому році складна ситуація виникла із передплатою періодичних видань. Лише бібліотеки 10 районів і міст області періодично мали можливість отримувати періодичні видання, в Глобинській, Кобеляцькій, Козельщинській районних ЦБС та ін. кошти на передплату періодичних видань для бібліотек взагалі не виділялись, в інших проплата була затримана Держказначейством України.
Комп'ютерний парк бібліотек області налічує 730 комп'ютерів (у 2013 р. – 713, 2012 р. – 651), по районних і міських ЦБС та самостійних бібліотеках - 554 (2013 р.- 500, 2012 р. – 361), в т.ч. в сільських – 191 (2012 р. – 173, 2012 р. – 151). Доступ до мережі Інтернет мають 128 бібліотек (21,5 % від загальної кількості), в т.ч. 96 (14,2%) в сільській місцевості. 147 бібліотек районних і міських ЦБС (18,6%) мають 383 ксерокси і сканери, які використовуються для оперативного тиражування документів.
Відрадним є розуміння деякими місцевими органами влади, спонсорами того, що сьогоднішня бібліотека без новітніх технологій вже не може якісно надавати свої послуги. Для 14 бібліотек Гадяцької, Диканської, Зіньківської, Кременчуцької, Лохвицької, Миргородської районних, Комсомольської, Полтавської міських ЦБС та ін. було придбане комп'ютерне обладнання за додаткові бюджетні та спонсорські кошти.
Лише 68 бібліотек (10,0%), що знаходяться в сільській місцевості надають доступ користувачам до мережі Інтернет. Найбільшу кількість сільських бібліотек, що надають ці послуги мають Полтавська (11), Диканська (6), Кременчуцька, Лубенська, Машівська і Пирятинська (по 5) районні ЦБС.
Ті ж самі 6 (21,4%) централізованих бібліотечних систем, що і минулого року мають автоматизовані бібліотечні програми (Гребінківська, Кременчуцька, Пирятинська, Чорнухинська районні ЦБС – ІРБІС, Лубенська районна ЦБС – міні-ІРБІС, Кременчуцька міська для дорослих – UNILIB), в усіх інших вони відсутні.
Бібліотеки подовжують залучати позабюджетні джерела фінансування, що надає додаткові можливості для збільшення інформаційних і матеріальних ресурсів, а також задовольняти все зростаючі інформаційні потреби користувачів.
Науково-методичним відділом обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.П. Котляревського в минулому році проведені обласні семінари «Сучасні підходи та принципи комплектування, обліку та збереження документів у публічних бібліотеках» завідуючих та працівників відділів комплектування і обробки документів ЦРБ і ЦМБ, «Сучасна бібліотека: формуємо власний імідж» директорів районних і міських ЦБС, районних бібліотек та завідуючих міськими бібліотеками для дорослих м. Лубни і м. Миргород, нарада з питань планування і звітності. Започатковано проведення обласного конкурсу «Бібліотека року Полтавщини», першими переможцями стали Хорольська центральна районна бібліотека та Оболонська сільська бібліотека Семенівського району. Працівники відділу приймають участь у районних семінарах бібліотечних працівників, надають методичну допомогу на місцях, постійно вивчають стан бібліотечного обслуговування в районах, аналізують виконання основних показників роботи книгозбірнями області, видають методичні матеріали з питань бібліотечної діяльності.
Проте, незважаючи на певні досягнення становище бібліотек області як і раніше залишається складним.
Бібліотечні фонди дедалі все більше стають неспроможними задовольнити запити користувачів. Майже в усіх ЦБС проблема поповнення фондів залишається гострою. Кошти на поповнення фондів новими документами в минулому році були заплановані лише в Диканській, Пирятинській, Хорольській районних ЦБС та Семенівському районі.
Останнім часом все частіше виникають проблеми і з передплатою періодичних видань. Без передплати на 2015 рік залишились 135 бібліотек (17,0%), вт.ч. жодна бібліотека, навіть ЦРБ Козельщинської та Кобеляцької районних ЦБС.
Через відсутність належного фінансування бібліотеки не мають можливості поліпшувати матеріально-технічну базу, придбати бібліотечну техніку.
Протягом року всього лише 10 бібліотек переведені у кращі приміщення, інколи хоч і менші за площею, але опалювані. Капітального ремонту потребує значна частина бібліотек області (частина бібліотек перебувають в аварійному стані, але на їх приміщення, як і на ті, що потребують капітального ремонту, немає відповідних документів). Будівля Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського теж потребує невідкладного капітального ремонту. 405 бібліотек (51,1% ) не опалюються (у 2013 р. - 403, 2012 р. - 414), 30 не освітлюються (2013 р. – 30, 2012 р.- 44).
Через відсутність коштів частина бібліотечних працівників області продовжують працювати в умовах неповного робочого дня. Із 1294 бібліотечних фахівців бібліотек області на повну ставку працювали 719 чол. (55,8%) (у 2013 р.-715 чол. (55,2%). В переважній більшості це працівники ЦМБ і ЦРБ, районних бібліотек для дітей та міських бібліотек, На 0,75 ставки працювали 109 чол. (8,5%), на 0,5 ставки – 311 чол. (24,1 %), на 0,4 ставки 13 чол. (1,0%), на 0,25 ставки - 136 чол. (10,5%), менше ніж 0,25 ставки 8 чол. (0,6%). Із 713 сільських та селищних бібліотекарів на повну ставку працюють лише 185 чол. (25,9 %), (у 2012 р. - 186 чол. (такий же відсоток), на 0,75 ставки - 85 чол. (11,2%), на 0,5 ставки – 292 чол. (40,9%), на 0,25 ставки – 131 чол. (10,2%), менше ніж 0,25 ставки – 8 чол. (0,6%). Лише в одній Полтавській районній централізованій бібліотечній системі, яка об'єднує 43 бібліотеки, всі бібліотечні працівники продовжують працювати на повну ставку. Не краща ситуація і в цьому році. У багатьох районах із-за відсутності коштів місцеві органи влади продовжують переводити бібліотечних працівників в умови праці в режимі неповного робочого дня та зменшують розмір надбавок за особливі умови праці.
Внаслідок вкрай обмеженого фінансування, відсутності кваліфікованих кадрів, бібліотечні заклади області погано оснащені сучасним обладнанням, не мають можливості модернізувати технологічні процеси шляхом впровадження комп'ютерних технологій, що негативно впливає на зростання інформаційного потенціалу, підвищення престижу і популярності бібліотечних закладів серед населення.

Зав.науково-методичним відділом
Полтавської ОУНБ
ім. І.П.Котляревського Л.І. Чорноволенко

Популярні сторінки

Важливі посилання