logo tourism

  • афіша Кочубеївскі  скарби.11JPG
  • шар гора
  • Афіша 111
  • Афіша-2222
  • 64761719 2234107123476657 5485113484024741888 n

П Р О Т О К О Л засідання конкурсної комісії Департаменту культури і туризму облдержадміністрації з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для ви

. Опубліковано у Конкурси культурно-мистецьких програм

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

П Р О Т О К О Л

засідання конкурсної комісії Департаменту культури і туризму облдержадміністрації з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році

2 квітня 2019 року                м. Полтава                                              № 2

Головувала: Вождаєнко В.В., директор Департаменту  культури і туризму облдержадміністрації, голова конкурсної комісії.

 

Присутні члени комісії:      

Удовиченко

Ірина

Анатоліївна

- заступник директора Департаменту- начальник управління культури, мистецтв, національностей, релігій та планування Департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації, заступник голови конкурсної комісії

Костян

Лариса Яківна

- головний спеціаліст відділу розвитку туризму і музейної справи управління розвитку туризму, музейної справи та охорони культурної спадщини Департаменту культури і туризму облдержадміністрації, секретар комісії

Вітряк

Тетяна Володимирівна

- директор Полтавського академічного обласного театру ляльок
   

Григорович

Юлія Павлівна

- головний спеціаліст відділу національностей і релігій, планування, обліку та звітності

управління культури, мистецтв, національностей і релігій та планування Департаменту культури і туризму облдержадміністрації

Зайцев

Володимир Віталійович

- голова Полтавської районної громадської організації «Тахтаулівська паланка»

Лаптєв

Дмитро Анатолійович

- член Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації, голова постійної комісії з питань духовності, культури та національностей Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації, Єпископ Релігійного управління Полтавського обласного об’єднання Християнських церков «Світло життя»

Отич

Олександр Анатолійович

- заступник начальника управління - начальник відділу комунікацій з громадськими об’єднаннями управління з питань внутрішньої політики   Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Пілюгін

Євген Іванович

- голова Полтавського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України

   

Тищик

Олег Борисович

- директор комунального закладу «Полтавська обласна філармонія»

Шевченко

Владислав Олександрович

- головний режисер Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В.Гоголя

 

Відсутні члени комісії:

Голуб

Володимир Семенович

- член правління Полтавського обласного відділення Українського фонду культури

 

Порядок денний:

1. Щодо з’ясування конфлікту інтересів у членів комісії.

2. Розгляд поданих конкурсних пропозицій, їх індивідуальна оцінка за визначеними критеріями та допуск до ІІ етапу конкурсу.

3. Про затвердження форми індивідуального оціночного листа члена конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році.

4. Про терміни і форму проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій.

І. Слухали: Вождаєнко В.В., яка зазначила, що пунктом  8 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049, передбачено, що:

не може бути членом конкурсної комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником учасника конкурсу.

Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків.

Організатор конкурсу за поданням конкурсної комісії виключає з її складу члена комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів.

Запропонувала повідомити про наявність конфлікту інтересів у разі їх наявності.

Жоден з членів комісії не заявив про наявний конфлікт інтересів.

 

Ухвалили: констатувати у присутніх членів комісії відсутність конфлікту інтересів.

 

Голосували: за – 11, проти –  0,    утрималися –  0.

ІІ. Слухали: Вождаєнко В.В., яка повідомила, що пунктом 12 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (у новій редакції) зазначено, що організатор конкурсу не допускає інститути громадянського суспільства до участі в конкурсі в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 цього Порядку;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подати інститути громадянського суспільства, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше, ніж за 6 місяців  до оголошення конкурсу.

Вождаєнко В.В. нагадала, що проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань, ухвалених на першому засіданні конкурсної комісії 25.02.2019:

- утвердження патріотизму, духовності, моральності, загальнолюдських цінностей;

- формування національної свідомості, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної символіки;

-  підтримка творчо обдарованих дітей та молоді;

- відродження, збереження, розвиток та популяризація нематеріальної культурної спадщини, популяризація народних традицій та духовності;

-  підтримка актуальних тенденцій сучасного мистецтва;

-  розвиток туристичної привабливості Полтавщини;

-  збереження рухомої та нерухомої культурної спадщини;

- підтримка мови, культури, традицій національних меншин області.

За умовами конкурсу, інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Конкурсна пропозиція повинна містити: заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності); опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу.

Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування; листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Пунктом 15 Порядку проведення конкурсу передбачено, що:

Конкурс проводиться трьома етапами.

На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за такими критеріями:

1) відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу;

2) відповідність адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

Конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі конкурсу конкурсних пропозицій, щодо яких більшість її членів зробила висновок про їх відповідність зазначеним критеріям.

Вождаєнко В.В. надала слово для інформації секретареві конкурсної комісії Костян Л.Я.

 

Виступила: Костян Л.Я., яка поінформувала про те, що на конкурс проектів було подано 2 (дві) конкурсні пропозиції, всі вони оформлені з дотриманням процедур та вимог чинного законодавства.

Електронні варіанти поданих конкурсних пропозицій 28.03.2019 направлені на електронні адреси усіх членів конкурсної комісії для попереднього ознайомлення з поданими проектами.

Проте, необхідно  з’ясувати  рівні реалізації програм та визначити чи відповідають конкурсні пропозиції  умовам конкурсу та вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 №1049.

 

Виступили: Отич О.А., Зайцев В.В., Удовиченко І.А.,  з обговоренням щодо доцільності допущення чи недопущення до відкритого захисту конкурсних пропозицій поданих конкурсних проектів.

Вирішено голосувати щодо допуску або не допуску до відкритого захисту кожного проекту окремо.

 

Ухвалили: голосувати щодо допуску або не допуску до відкритого захисту кожного проекту окремо.

 

Голосували: за – 11, проти –   0,    утрималися – 0 .

Після проведення процедури голосування щодо допуску або не допуску до відкритого захисту кожного проекту результатами голосування зафіксовано наступну кількість голосів:

Реєстра-ційний номер проекту

Назва організації

Назва проекту Кількість голосів, поданих ЗА те, аби допустити конкурсну пропозицію до ІІ етапу розгляду конкурсних пропозицій – відкритого захисту Кількість голосів, поданих ПРОТИ того, аби допустити конкурсну пропозицію до ІІ етапу розгляду конкурсних пропозицій – відкритого захисту Утри-малися
1. Полтавська обласна громадська організація «Століття краси»       Фестиваль «Діалог культур» в рамках Днів Європи та ХІІ міжрегіональної виставки-турсалону «Відпочивайте на Полтавщині!» 11 0 0
2. Громадська організація «Полтавське територіальне грузинське братство «Георгія» Стежками грузинського поета Давида Гурамішвілі 11 0 0

За підсумками персонального голосування

          Ухвалили:

допустити до відкритого захисту конкурсних пропозицій такі конкурсні пропозиції, подані інститутами громадянського суспільства:

Реєстра-ційний номер проекту

Назва організації

Назва проекту
1. Полтавська обласна громадська організація «Століття краси» Фестиваль «Діалог культур» в рамках Днів Європи та ХІІ міжрегіональної виставки-турсалону «Відпочивайте на Полтавщині!»
2. Громадська організація «Полтавське територіальне грузинське братство «Георгія» Стежками грузинського поета Давида Гурамішвілі

Голосували: за – 11, проти –   0,    утрималися – 0 .

            ІІІ. Слухали: Вождаєнко В.В., яка запропонувала затвердити форму індивідуального оціночного листа членів конкурсної комісії.

       

Голосували: за – 11, проти –   0,    утрималися – 0 .

          Ухвалили:

Затвердити форму індивідуального оціночного листа членів конкурсної комісії (додаток 1 до протоколу).

ІV. Слухали: Вождаєнко В.В., яка запропонувала провести третє засідання конкурсної комісії та ІІ етап конкурсу (відкритий захист конкурсних пропозицій) на третьому засіданні конкурсної комісії   8 квітня 2019 року       о 13.00  у  к. 333  облдержадміністрації.

ІІІ етап конкурсу (індивідуальне оцінювання конкурсних пропозицій) пропонується  провести на четвертому засіданні конкурсної комісії 8 квітня 2019 року  о 15.00  у  к. 333  облдержадміністрації.

Секретарю конкурсної комісії Костян Л.Я. поінформувати про час і місце захисту учасників конкурсу та членів конкурсної комісії.  

 

Виступили: Отич О.А., який запропонував не визначати  прохідний бал оскільки подано лише 2 проекти.

 

Голосували: за – 11, проти –   0,    утрималися – 0 .

Ухвалили:

  1. Погодити дату, час та місце проведення третього та четвертого засідань конкурсної комісії, запропоновані головою конкурсної комісії.
  2. Секретарю конкурсної комісії Костян Л.Я. поінформувати про час і місце захисту учасників конкурсу та членів конкурсної комісії.

Вождаєнко В.В.

___________________________

Удовиченко І.А.

___________________________

Костян Л.Я.

___________________________

Вітряк Т.В.

___________________________
Григорович Ю.П.

___________________________

Зайцев В.В.

___________________________

Лаптєв Д.А.

___________________________

Отич О.А.

___________________________

Пілюгін Є.І.

___________________________

Тищик О.Б.

___________________________

Шевченко В.О.

___________________________

                         

Популярні сторінки

Важливі посилання