logo tourism

  • афіша Кочубеївскі  скарби.11JPG
  • 100819

Положення про Полтавську обласну премію імені леоніда Бразова

. Опубліковано у Премії Полтавської обласної ради

Положення про Полтавську обласну премію імені леоніда Бразова

Обґрунтування

Леонід Бразов (1916-1997) – український письменник, котрий більшу частину свого життя жив і працював у Полтаві. Він написав понад 100 художніх творів (“Вірне серце”, “Вперше і востаннє”, “Живим не байдуже” та ін.), у яких порушуються актуальні проблеми сучасності. Він відомий як талановитий письменник, журналіст, критик. Духовний авторитет Леоніда Бразова на Полтавщині напрочуд великий. Діячі культури, науковці й читачі люблять і поважають його за відверту громадську позицію, турботу про моральний стан суспільства, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва.

На урочистостях до 90-річчя від дня народження Леоніда Бразова (Всеукраїнській науково-практичній конференції, Вечорі пам'яті, засіданні Слов'янського клубу, презентаціях книг митця) ряд організацій виступили з ініціативою заснування Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова. Серед ініціаторів цієї важливої громадської акції: Полтавська організація Національної спілки письменників України, Полтавська Спілка літераторів, Полтавський академічний обласний музично-драматичний театр імені М. Гоголя, видавництво “АСМІ”, Полтавська обласна бібліотека імені І.П. Котляревського, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Слов'янський клуб м. Полтави. Полтавська обласна рада підтримала ініціативу письменників, науковців, діячів мистецтва та громадськості.

Засновник Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова - Полтавська обласна рада.

Основна мета Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова – сприяти розвитку сучасної української літератури, пропагувати творчість сучасних письменників-земляків серед населення, утверджувати гуманістичні цінності в суспільстві.

Полтавська обласна премія імені Леоніда Бразова присуджується за досягнення в галузі сучасної української літератури.

Дата вручення премії: 9 листопада (щорічно) – День української писемності і мови, день народження письменника Леоніда Бразова.

Організаційний комітет затверджується щорічно розпорядженням голови обласної ради. Організаційний комітет розглядає документи й твори номінантів, визначає серед поданих творів найкращі, за які присуджується Полтавська обласна премія імені Леоніда Бразова. Визначення переможців серед претендентів на премію імені Леоніда Бразова відбувається в кожній номінації окремо таємним голосуванням, у якому беруть участь члени організаційного комітету. Твори й документи номінантів надходять до організаційного комітету з подання організаційного осередку (кафедри зарубіжної літератури Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка) не пізніше 1 жовтня щороку. Засідання організаційного комітету відбувається в період з 1 по 30 жовтня щороку. Голова оргкомітету скеровує загальну діяльність організаційного комітету з присудження премії імені Леоніда Бразова, проводить засідання організаційного комітету.

Здійснює вручення премії імені Леоніда Бразова на урочистостях в День української писемності і мови голова обласної ради.

Голова оргкомітету і секретар оргкомітету підписують протокол засідання організаційного комітету з присудження Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова і несуть особисту відповідальність за дотримання вимог Положення.

Номінації Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова зумовлені метою розвитку сучасної української літератури:

• поезія;

• проза;

• драматургія;

• публіцистика;

• критика і літературознавство.

В одній номінації може бути присуджена лише одна премія. Якщо серед поданих до розгляду творів немає достойних, премія в певних номінаціях не присуджується.

Критерії оцінки творів, висунутих на здобуття Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова.

1. Премія імені Леоніда Бразова в усіх номінаціях присуджується за твори, які змальовують і виховують високі моральні почуття, духовні проблеми сучасного суспільства, що було властивим для творчості Леоніда Бразова.

2. Твори, висунуті на премію імені Леоніда Бразова, повинні мати високу художню вартість (номінації – поезія, проза, драматургія, публіцистика) і наукову значущість (номінація – критика і літературознавство).

3. Твори, що пропонуються на здобуття Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова, мають бути написані українською мовою. Твори, написані іншими мовами, не розглядаються оргкомітетом.

4. Твори, подані на здобуття Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова, мають бути опубліковані в українських (або зарубіжних) видавництвах чи періодичних виданнях накладом не менше 300 примірників або продемонстровані широкому загалу глядачів.

5. Твори, подані на здобуття Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова, можуть бути написані одноосібно або у співавторстві.

Організаційний осередок Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова – кафедра зарубіжної літератури Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (завідувач кафедри – проф. О.М. Ніколенко).

Кафедра зарубіжної літератури проводить опередню організаційну й технічну роботу:

• приймає твори і документи номінантів;

• перевіряє правильність їх оформлення, відповідність визначеному переліку;

• передає подані до розгляду документи й твори до організаційного комітету (голові, заступнику голови, секретареві оргкомітету) не пізніше 1 жовтня кожного року;

• повідомляє номінантам про результати розгляду їхніх творів.

Порядок подання творів і документів на здобуття Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова.

Щоб здобути Полтавську обласну премію імені Леоніда Бразова, номінанти мають представити до організаційного осередку (кафедра зарубіжної літератури Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка) власні твори (твір) й документи, а саме:

• публікації художніх, публіцистичних чи наукових творів (твору) – 2 примірники;

• клопотання від організації (організацій), що висуває номінанта на премію, завірені офіційно печатками й підписами керівників;

• опубліковані рецензії на подані твори (якщо такі реценції є);

• опубліковані статті про художню, журналістську чи наукову діяльність номінанта (якщо такі статті є);

• автобіографія;

• ксерокс паспорта (с. 1, 2, 11-12);

• ксерокс ідентифікаційного коду.

Розмір Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова становить 2000 гривень у кожній номінації.

Процедура вручення Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова має відбуватися публічно в одному з обласних закладів освіти або культури за участі представників широкої громадськості із висвітленням у засобах масової інформації.

Премію урочисто вручає номінантам голова оргкомітету (за його відсутності – члени оргкомітету). Публіці надаються відомості, за що присуджено премію в тій чи тій номінації. Автори виступають із промовами перед полтавцями, читають уривки зі своїх творів, висловлюють погляди на розвиток вітчизняної літератури, культури, науки.

Процедура вручення Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова має консолідувати полтавську громаду довкола гуманістичних цінностей, сприяти розвитку сучасного письменства, зміцнити духовний авторитет українського мистецтва слова в суспільстві.

Інформаційна підтримка Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова – видавництво “АСМІ” (директор – І.М. Момот), журнал “Рідний край” (головний редактор – академік АПН України В.О. Пащенко), засоби масової інформації Полтавщини.

Джерела фінансування.

Фінансування Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова здійснюється з обласного бюджету.

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради
О.І. Литвиненко

 

Популярні сторінки

Останні сторінки

Важливі посилання